No comments yet

Awguri f’Jum l-Omm

Kumitat Eżekuttiv tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema tal-Imġarr jixtiequ jawguraw l-isbaħ xewqat lill-ommijiet kollha f’dan il-jum tant speċjali għalihom.

Nitolbu lill-Patruna tagħna Santa Marija biex iżżomm ideja fuqhom illum u dejjem.