Rebbieħa Konkors Marċi Brijjużi

Ir-rebbieħa tal-konkors tal-marċi brijjużi li ġie organiżżat mis-soċjetà tagħna, bħala parti mill-proġett 10 Snin Impenn Mużikali huma: Klassifika                   Isem il-Marċ                                      Kompożitur L-Ewwel Post             10 Snin Anniversarju                          Chris Sciberras It-Tieni Post                Mgiarro                                               Daniel Vella It-Tielet Post               Une Danse Orientale                          Luke Vella Ir-Raba’ Post               Marija Assunta                                    Christopher Tanti Il-Ħames...

Aqra aktar

Ħatra ta’ Kaxxiera

Illum, f’ jum il-mara, filwaqt li nawguraw l-isbaħ xewqat lin-nisa kollha, nħabbru li ftit jiem ilu Dr.Alicia Said (PhD)  inħattret Kaxxiera tas-soċjetà tagħna. Nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazja lis-Sinjura Janie Vassallo tax-xogħol li wetqet bħala Kaxxiera u ‘nħares ‘il quddiem biex nkomplu naħdmu flimkien mal-kaxxiera l-ġdida.     Joseph Caruana...

Aqra aktar

10 Snin Impenn Muzikali

Bi pjaċir inħabbru li l-Proġett bl-isem 10 Snin Impenn Mużikali li ssottomettejna fl-iskema VOPS 2021 ġie magħżul. Dan ifisser li se nkunu qed nieħdu €20,000 fondi biex inwettqu diversi attivitajiet fis-sena tal-10 Anniversarju mit-twaqqief tal-banda Mġarrija. Grazzi tas-sapport .

Aqra aktar