Xewqat Sbieh

Il-President u l-membri tal-Kumitat Eżekuttiv tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mtelgħa s-Sema tal-Imġarr jawguraw l-Festi t-Tajba.   Nixtiequlkom Milied Hieni u Sena mimlija Barka, Sahha u Hena.     Joseph Caruana Segretarju Generali

Aqra aktar

Kondoljanzi

Il-President u l-membri tal-kumitat Eżekuttiv jixtiequ jwasslu l-kondoljanzi lill-familja tan-Nutar Tony Abela. In-Nutar Abela kien President Onorarju  u Benefattur taa-Soċjetà. Agħtiħ O Mulej il-mistrieħ ta’Dejjem.

Aqra aktar

Konkors Marċi Proċessjonali

Ir-rebbieħa tal-konkors tal-marċi proċessjonali li ġie organiżżat mis-soċjetà tagħna, bħala parti mill-proġett Infaħħruk bid-daqq Marija huma:   Klassifika                   Isem il-Marċ                                      Kompożitur   L-Ewwel Post In Assumptione Beatae Mariae Virginis   Adrian Sciberras It-Tieni Post Lill-Patruna tal-Imġarrin Chris Sciberras   It-Tielet Post   Sultana tal-Ħolqien kollu Tano Monsigneur   Ir-Raba’...

Aqra aktar

Proġett tal-każin

B’sodisfazzjon kbir inħabbru li ftit tal-ħin ilu l-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-permessi meħtieġa biex isiru x-xogħolijiet ta’ kostruzzjoni. Nixtiequ nirringrazzjaw lil kull min  kien ta’ għajnuna biex wasalna s’hawn speċjalment lill-Perit Nadia Gatt Curmi u lid-Dipartiment tax-Xogħolijeit Pubbliċi. Inħarrsu ‘l quddiem biex fil-futur qarieb nissoktaw bix-xogħolijiet tal-proġett tal-każin.   Joseph Caruana...

Aqra aktar

Konkors Marċi Proċessjonali

“Dan il-proġett ġie ffinanzjat permezz tal-iskema Small Initiatives Support amministrata mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. Dan il-proġett jirrifletti biss il-veduti u l-ħsibijiet tal[1]pubblikaturi/awturi, u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat ma jistax jinżamm responsabbli għall-kontenut jew għall-użu li jista jsir minn dan l-istess kontenut.”  

Aqra aktar

Awguri

Il-President u l-membri tal-kumitat eżekuttiv tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-sema tal-Imġarr jifirħu lill-President Onorarju s-Sur Carlo Sopetti li għadu kemm inħatar President tas-Soċietà Filarmonica Principessa Jolanda ta’ Mathi. Minn qalbna nawgurawlu kull suċċess u nwegħduh l-appoġġ tagħna. Infakkru li filwaqt li l-Imġarr għandu ġemelaġġ mar-raħal ta’ Math,il-banda tagħna għandha diversi...

Aqra aktar