Laqgħa Ġenerali Annwali 2024

Waqt din il-laqgħa ġew approvati l-minuti ta’ l-aħħar seduta ġenrali, kif ukoll ir-rapport amministrattiv u dak finanzjarju. Tressqu u ġew approvati ukoll diversi emendi għall-istatut. B’dawn l-emendi issa s-sena finanzjarja tal-għaqda se tibda fl-ewwel ta’ Jannar u tintemm fl-aħħar jum tal-istess sena. Ġew approvati ukoll il-Presidenti, Membri u Surmast Onorarju....

Aqra aktar

A New Music Experience

Leesons are free of charge. Each sessions lasts about 45 mins. Sessopns are managed by a professional tutor. Kids of ages 4 and up can attend. They will enjoy learn while play. Lessons will start in May.   This project is partly financed by Agenzija Żgħażagħ under the Taħriġ Mużikali...

Aqra aktar

Xewqat Sbieh

Il-President u l-membri tal-Kumitat Eżekuttiv tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mtelgħa s-Sema tal-Imġarr jawguraw l-Festi t-Tajba.   Nixtiequlkom Milied Hieni u Sena mimlija Barka, Sahha u Hena.     Joseph Caruana Segretarju Generali

Aqra aktar

Kondoljanzi

Il-President u l-membri tal-kumitat Eżekuttiv jixtiequ jwasslu l-kondoljanzi lill-familja tan-Nutar Tony Abela. In-Nutar Abela kien President Onorarju  u Benefattur taa-Soċjetà. Agħtiħ O Mulej il-mistrieħ ta’Dejjem.

Aqra aktar

Konkors Marċi Proċessjonali

Ir-rebbieħa tal-konkors tal-marċi proċessjonali li ġie organiżżat mis-soċjetà tagħna, bħala parti mill-proġett Infaħħruk bid-daqq Marija huma:   Klassifika                   Isem il-Marċ                                      Kompożitur   L-Ewwel Post In Assumptione Beatae Mariae Virginis   Adrian Sciberras It-Tieni Post Lill-Patruna tal-Imġarrin Chris Sciberras   It-Tielet Post   Sultana tal-Ħolqien kollu Tano Monsigneur   Ir-Raba’...

Aqra aktar

Proġett tal-każin

B’sodisfazzjon kbir inħabbru li ftit tal-ħin ilu l-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-permessi meħtieġa biex isiru x-xogħolijiet ta’ kostruzzjoni. Nixtiequ nirringrazzjaw lil kull min  kien ta’ għajnuna biex wasalna s’hawn speċjalment lill-Perit Nadia Gatt Curmi u lid-Dipartiment tax-Xogħolijeit Pubbliċi. Inħarrsu ‘l quddiem biex fil-futur qarieb nissoktaw bix-xogħolijiet tal-proġett tal-każin.   Joseph Caruana...

Aqra aktar

Konkors Marċi Proċessjonali

“Dan il-proġett ġie ffinanzjat permezz tal-iskema Small Initiatives Support amministrata mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. Dan il-proġett jirrifletti biss il-veduti u l-ħsibijiet tal[1]pubblikaturi/awturi, u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat ma jistax jinżamm responsabbli għall-kontenut jew għall-użu li jista jsir minn dan l-istess kontenut.”  

Aqra aktar