10 Snin Impenn Mużikali

Dettalji ta' l-avveniment

  • Monday | 16/08/2021
  • 8:30 pm
  • Wesghat il-Gublew L-Imgarr
  • 79674678

10 Snin Impenn Mużikali

Akkademja mużikali mtellgħa mis-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema tal-Imġarr

f’Wesgħet il-Ġublew, l-Imġarr nhar it-Tnejn 16 ta’Awwissu 2021

Din l-Akkademja qed tittella’ fl-okkażjoni tal-10 Anniversarju mit-twaqqif tas-Soċjetà.

 

Innu Popolari                          L-Imġarr Iben Marija             Mużika: Vincenzo Ciappara

Lirika: Ġanni A. Cilia

Il-kor Cappella Musicale Cæciliana, Il-Kor Regina Coeli

Jidderieġi l-Assistent Surmast Mro Mauro Spiteri

 

Innu Popolari                          Infaħħruk Dejjem                    Mużika: Tancred Grech

Lirika: Joseph Caruana

Soprano Claire Caruana

 

Silta                                         Lonely Shepherd                     Mużika: James Last

Arr. Ray Sciberras

Panflute: Nolasco Ccapa

Talba                                       Salve Regina                          Mużika. Chris Sciberras

Soprano Claire Caruana

L-Innu l-Kbir                          Imbierka s-Sema                     Mużika: Ray Sciberras

Lirika: Joe Julian Farrugia

Il-kor Cappella Musicale Cæciliana, is-Sopran Claire Caruana u t-Tenur Georg Zammit

 

Innu Popolari                          Xbieha Ħelwa                         Mużika: Chris Sciberras

Lirika: Joseph Caruana

Il-kor Cappella Musicale Cæciliana, Il-Kor Regina Coeli

 

Innu Marċ                               Sultana tal-Imġarr                  Mużika: Tancred Grech

Lirika: Joe Julian Farrugia

Soprano Claire Caruana

Innu tal-banda                         Marija Mtellgħa s-Sema         Mużika: Mario Testa

Lirika: Kav. Ġorġ Bianchi

Il-kor Cappella Musicale Cæciliana

 

 

Surmast Direttur: Mro Tancred Grech FLCM, LLCM, BA (Hons) Music, PGCE

Il-kor Cappella Musicale Cæciliana kien taħt id-direzzjoni ta’ Mro Abraham D’Amato A.Mus.LCM, L.Mus.LCM, B.A., STh.B., S.Th.L.

Il-kor tal-parroċċa Regina Coeli se jkun taħt it-tmexxija ta’ Mro Mary Cauchi  BA (Hons) L.Mus., LCM, ALCM.

 

Compère: Claudine Muscat

 

Kulħadd mitlub ikun bilqiegħda f’postu fit-8.30 pm.

L-ilbies tal-maskra hu mandatorju l-ħin kollu. Tipjip mhux permess.

 

Dan il-proġett ġie ffinanzjat permezz taI-Voluntary Organisations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat f’isem is -Segretarju Parlamentari għall-Isport, Rikreazzjoni u Organizzazzjonijiet Volontarjii mill- Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja.

Project Leader: Joseph Caruana