Laqgħa ta’ informazzjoni -Safra Napli Frar 2020

Dettalji ta' l-avveniment

  • Monday | 13/01/2020
  • 6:15 pm
  • Kunsill Lokali Mġarr Triq Sir Harry Luke L-Imgarr
  • 79674678

Il-laqgħa se tibda fis-7pm u se tkun fis-sala tal-Kunsill Lokali tal-Imġarr. Dakinhar għandu jitħallas il-bilanċ tal-flus li fadal wara li tħallas id-depożitu.

Min irid jista jiġi qabel il-laqgħa biex iħallas aħna se nkunu hemm mis-6.15pm ‘il quddiem.

Importqnti li tattendu jew tibgħatu rapreżentant biex kollox imur sewwa waqt il-ġita.

Min għal xi raġuni jew oħra ma jistax jattendi għandu jħallas il-bilanċ dovut qabel il-jum tal-laqgħa.

Jekk tixtiequ tagħmlu polza ta’ assikurazjoni mal-grupp importqanti li tibgħatuli immedjatament biex inkun nista ndaħħalkom mal-grupp.

Infakkar ukoll li dawk l ijbatu minn xi allerġija jew għandom intolleranza għall-ikel jinfurmawni.

Napprezza jekk twaslu dan it-tagħrif lil sħabkom/qraba li ġejjien is-safra magħna.

Grazzi tal-koperazzjoni

 

Joseph Caruana

Segretarju Ġenerali