Proġett Aġenzija Żgħażagħ

Dettalji ta' l-avveniment

  • Saturday | 29/02/2020
  • 7:30 pm
  • Sala Skola Primarja,Triq Żarenu Dalli,Birżebbuġa

Il-bandisti tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema tal-Imġarr flimkien mal-bandisti tas- Soċjetà Filarmonika San Pietru Banda Birżebbuġa jtellgħu programm mużikali bħala parti minn proġett finanzjat mill-Aġenzija Żgħażagħ taħt l-iskema Taħriġ Mużikali fil-Każini tal-Baned.

.