Pelegrinaġġ – Festa ta’ Santa Marija

Dettalji ta' l-avveniment

  • Sunday | 23/08/2020
  • 7:00 pm
  • l-Imġarr

7.00 p.m.         Il-Banda Marija Mtellgħa s-Sema tal-Imġarr iddoqq l-innu popolari L-Imġarr Iben Marija tas-Surmast Vincenzo Ciappara. Wara l-banda ddoqq innijiet Marjani tul il-pelegrinaġġ bl-istatwa titulari ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema f’dawn it-toroq:

Wesgħat il-Ġublew, il-Kbira, Vitale, San Pawl, Sir Harry Luke u Wesgħat il-Ġublew.