No comments yet

Konkors Marċi Proċessjonali

Ir-rebbieħa tal-konkors tal-marċi proċessjonali li ġie organiżżat mis-soċjetà tagħna, bħala parti mill-proġett Infaħħruk bid-daqq Marija huma:

 

Klassifika                   Isem il-Marċ                                      Kompożitur

 

L-Ewwel Post In Assumptione Beatae Mariae Virginis

 

Adrian Sciberras
It-Tieni Post Lill-Patruna tal-Imġarrin Chris Sciberras

 

It-Tielet Post

 

Sultana tal-Ħolqien kollu Tano Monsigneur

 

Ir-Raba’ Post

 

 

Assumpta Est Marià

 

Luke Vella

 

Il-marċi rebbieħa se jiġu rrekordjati fuq is-CD ta’ marċi proċessjonali li se noħorġu li ukoll hi parti mill-istess proġett.

Is-selezzjoni tal-marċi kienet fdata f’idejn bord magħmul minn 4 persuni, lkoll ġejjin minn oqsma differenti pero midħla sew fil-kamp mużikali.

Minn qalbna nirringrazjaw lill-parteċipanti kollha, kif ukoll lill-bord tal-għażla.

 

Joseph Caruana

Segretarju Ġenerali

 

“Dan il-proġett ġie ffinanzjat permezz tal-iskema Small Initiatives Support amministrata mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. Din il-proġett jirrifletti biss il-veduti u l-ħsibijiet tal-pubblikaturi, u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat ma jistax jinżamm responsabbli għall-kontenut jew għall-użu li jista’ jsir minn dan l-istess kontenut.”