Presidenti Onorarji

In-Nutar Dr Tony Abela BA, NP, ND

L-Onor. Dr Godfrey Farrugia MP

L-Onor. Dr Ian Borg MP

L-Onor Kav.Louis J. Vella MQR

Is-Sur Raymond Muscat BSc, EFIAP, FMPS.

Is-Sur Michael Attard

Is-Sindku s-Sur Paul Vella

Is-Sur Paul Camilleri

Is-Sur Antoine Azzopardi

Is-Sur Giancarlo Sopetti

Membri Onorarji

Is-Sur Nazju Schembri

Is-Sur Tony Vella

Is-Sinjura Doris Vella

L-Inġinier Mario Sammut

Surmast Onorarju

Mro Tanya Schembri

Segretarju Ġenerali
Is-Sur Joseph Caruana

President
Is-Sur Ġiovanni Gatt

Kaxxiera
Is-Sinjura Janie Vasallo

Assti Segretarju
L-Avukat Dr Sonia Consiglio LL.D

Viċi President
Is-Sur Colin Falzon

Assti Kaxxiera
Is-Sinjura Angela Muscat
Is-Sinjura Maria Vella

PRO
Is-Sinjura Maria Vella

Delegat Briju u Spettaklu
Is-Sur Christian Vella

Delegat tal-Banda
Is-Sur Joseph Caruana

Webmaster

Is-Sur Joseph Caruana

Membri
Is-Sur Gordon Fee
Is-Sur Sandro Muscat
Is-Sur John Buġeja
Is-Sinjura Sharon Azzopardi
Is-Sur Damon Karl Muscat

Rappreżentanti tal-
Għaqda Każini tal-Banda
Is-Sur Joseph Caruana
Is-Sur Christian Vella

Surmast Direttur u  għalliem tar-ram u l-perkussjoni
Mro Tancred Grech
FLCM, LLCM, BA (Hons) Music, PGCE

Assistenti Surmast
Mro Mauro Spiteri
A (Mus.) LCM, ALCM

Mro. Christopher Tanti BA (Hons) Music

Għalliem tal-istrumenti tal-qasba
Is-Sur Charlie Pace

Għalliem tat-teorija
Mro. Christopher Tanti  B.A.(Hons) Music,MTL (Music)

Għalliem A Music Journey
Mro. Wayne Bartolo  Dip.ABRSM(Tuba), B.A.(Drumkit);B.A. (Hons)in Tuba Performance;MTL in Music Education

Perit tal-Każin
Il-Perit David Vassallo BE&A (Hons), MSc, A&CE

Awditur
Is-Sur Antoine Borg FCCA FIA CPA

Nutar tal-Każin
In-Nutar Dr Tony Abela BA, NP, ND

Konsulenti Legali
L-Avukat Dr Mattia Felice LL.B, LL.D
L-Avukat Noella Scriha LL.D
L-Avukat Dr Sonia Consiglio LL.D

Direttur Spiritwali
Il-kapillan Dun George J. Schembri