Presidenti Onorarji

It-Tabib Dr Godfrey Farrugia

L-Onor. Dr Ian Borg MP

L-Onor Kav.Louis J. Vella MQR

Is-Sur Raymond Muscat BSc, EFIAP, FMPS.

Is-Sur Michael Attard

Is-Sindku s-Sur Paul Vella

Is-Sur Paul Camilleri

Is-Sur Antoine Azzopardi

Is-Sur Giancarlo Sopetti

L-Onor.Dr.Alicia Bugeja Said

Is-Sur Carmelo Polidano

Is-Sur Clayton Gauci

Membri Onorarji

Is-Sur Nazju Schembri

L-Inġinier Mario Sammut

Is-Sur Martin Scerri

Surmast Onorarju

Mro Tanya Attard

Segretarju Ġenerali Is-Sur Joseph Caruana

President Is-Sur Ġiovanni Gatt

Kaxxiera Is-Sur Mark Mifsud  ACCA,MIA,,CPA

Assti Segretarju L-Avukat Dr Sonia Consiglio LL.D

Viċi President Is-Sur Colin Falzon

Assti Kaxxiera Is-Sinjura Angela Muscat Is-Sinjura Maria Vella

PRO Is-Sinjura Maria Vella

Delegat Briju u Spettaklu Is-Sur Christian Vella

Delegat tal-Banda Is-Sur Joseph Caruana

Webmaster

Is-Sur Joseph Caruana

Membri Is-Sur John Buġeja Is-Sinjura Sharon Azzopardi

Rappreżentanti tal- Għaqda Każini tal-Banda Is-Sur Joseph Caruana Is-Sur Christian Vella

Surmast Direttur u  għalliem tar-ram u l-perkussjoni Mro Tancred Grech FLCM, LLCM, BA (Hons) Music, PGCE

Assistenti Surmast u għalliem tat-teorija Mro Mauro Spiteri A (Mus.) LCM, ALCM

Għalliem tal-istrumenti tal-qasba Is-Sur Charlie Pace

Konsulenti Legali L-Avukat Dr Sonia Consiglio LL.D

Awditur Is-Sur Antoine Borg FCCA FIA CPA