Presidenti Onorarji

In-Nutar Dr Tony Abela BA, NP, ND

L-Onor. Dr Godfrey Farrugia MP

L-Onor. Dr Ian Borg MP

L-Onor Kav.Louis J. Vella MQR

Is-Sur Raymond Muscat BSc, EFIAP, FMPS.

Is-Sur Michael Attard

Is-Sindku s-Sur Paul Vella

Is-Sur Paul Camilleri

Is-Sur Antoine Azzopardi

Is-Sur Giancarlo Sopetti

Membri Onorarji

Is-Sur Nazju Schembri

Is-Sur Tony Vella

Is-Sinjura Doris Vella

L-Inġinier Mario Sammut

Surmast Onorarju

Mro Tanya Schembri

Segretarju Ġenerali Is-Sur Joseph Caruana

President Is-Sur Ġiovanni Gatt

Kaxxiera Dr.Alicia Said (Ph.D)

Assti Segretarju L-Avukat Dr Sonia Consiglio LL.D

Viċi President Is-Sur Colin Falzon

Assti Kaxxiera Is-Sinjura Angela Muscat Is-Sinjura Maria Vella

PRO Is-Sinjura Maria Vella

Delegat Briju u Spettaklu Is-Sur Christian Vella

Delegat tal-Banda Is-Sur Joseph Caruana

Webmaster

Is-Sur Joseph Caruana

Membri Is-Sur John Buġeja Is-Sinjura Sharon Azzopardi Is-Sur Damon Karl Muscat

Rappreżentanti tal- Għaqda Każini tal-Banda Is-Sur Joseph Caruana Is-Sur Christian Vella

Surmast Direttur u  għalliem tar-ram u l-perkussjoni Mro Tancred Grech FLCM, LLCM, BA (Hons) Music, PGCE

Assistenti Surmast u għalliem tat-teorija Mro Mauro Spiteri A (Mus.) LCM, ALCM

Għalliem tal-istrumenti tal-qasba Is-Sur Charlie Pace

Għalliem A Music Journey Mro. Wayne Bartolo  Dip.ABRSM(Tuba), B.A.(Drumkit);B.A. (Hons)in Tuba Performance;MTL in Music Education

Perit tal-Każin Il-Perit David Vassallo BE&A (Hons), MSc, A&CE

Awditur Is-Sur Antoine Borg FCCA FIA CPA

Nutar tal-Każin In-Nutar Dr Tony Abela BA, NP, ND

Konsulenti Legali
L-Avukat Dr Mattia Felice LL.B, LL.D
L-Avukat Noella Scriha LL.D
L-Avukat Dr Sonia Consiglio LL.D

Direttur Spiritwali
Il-kapillan Dun George J. Schembri