PRESIDENTI ONORARJI

In-Nutar Dr Tony Abela

L-Onor. Dr Godfrey Farrugia MP

Onor Kav.Louis J. Vella MQR

Konslu Onorarju ta' Malta fl-Amerika

L-Onor. Dr Ian Borg

Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali

Is-Sur Raymond Muscat

BSc, EFIAP, FMPS.

Is-Sur Michael Attard

Is-Sindku s-Sur Paul Vella

Is-Sur Paul Camilleri

Is-Sur Antoine Azzopardi

Is-Sur Giancarlo Sopetti

MEMBRI ONORARJI

Is-Sur Nazju Schembri
Is-Sur Tony Vella
Is-Sinjura Doris Vella
L-Inġinier Mario Sammut