No comments yet

Rebbieħa Konkors Marċi Brijjużi

Ir-rebbieħa tal-konkors tal-marċi brijjużi li ġie organiżżat mis-soċjetà tagħna, bħala parti mill-proġett 10 Snin Impenn Mużikali huma:

Klassifika                   Isem il-Marċ                                      Kompożitur

L-Ewwel Post             10 Snin Anniversarju                          Chris Sciberras

It-Tieni Post                Mgiarro                                               Daniel Vella

It-Tielet Post               Une Danse Orientale                          Luke Vella

Ir-Raba’ Post               Marija Assunta                                    Christopher Tanti

Il-Ħames Post             Tal-Lumu                                            Hertian Gauci

 

Il-marċi kollha li kkontestaw se jkunu parti mill-librett ta’ marċi brijjużi li se noħorġu fl-okkażjoni tal-10 Anniversarju mit-twaqqief tal-banda. Dawk rebbieħa se jiġu rrekordjati fuq is-CD ta’ marċi brijjużi li se noħorġu li ukoll hi parti mill-istess proġett.

Is-selezzjoni tal-marċi kienet fdata f’idejn bord magħmul minn 4 persuni, lkoll ġejjin minn oqsma differenti pero midħla sew fil-kamp mużikali.

Minn qalbna nirringrazjaw lill-parteċipanti kollha, kif ukoll lill-bord tal-għażla.

 

Joseph Caruana

Segretarju Ġenerali

Dan il-proġett ġie ffinanzjat permezz tal-iskema Voluntary Organisation Project Scheme amministrata mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. Din il-pubblikazzjoni/ dan il-proġett t/jirrifletti biss il-veduti u l-ħsibijiet tal-pubblikaturi/awturi, u l-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat ma jistax jinżamm responsabbli għall-kontenut jew għall-użu li jista’ jsir min dan l-istess kontenut.