Tancred Grech

Surmast Direttur Mro.Tancred Grech flcm, B.A.((Hons.)Music,PGCE

Tancred Grech huwa mużiċist min-Naxxar. Beda l-istudji tal-ewfonju ta’ disa’ snin taħt Mro Lawrence Bonnici u ħareġ idoqq għall-ewwel darba meta kellu tlettax-il sena.

Wara kompla ma’ Dr Philip Ciantar, li ppreparah għall-eżamijiet tal-Victoria College. Aktar tard kompla jistudja taħt Mro Paul Borg, li flimkien ma’ Mro Lawrence Borg ippreparah għad-diplomi tal-ALCM u tal-liċenzjat tal-London College of Music (LLCM). Huwa ħa wkoll lezzjonijiet tal-armonija u l-orkestrazzjoni mis-Surmast Ray Sciberras. Aktar tard kompla l-istudji tiegħu fil-mużikoloġija fl-Università ta’ Malta, minn fejn iggradwa B.A. (Hons) fil-Mużika fl-2007, u sena wara ħa l-PGCE Diploma. Tancred Grech kiseb ukoll il-Fellowship mil-London College of Music (FLCM) fuq l-ewfonju.

Huwa kellu wkoll l-opportunità li jattendi diversi master classes u lezzjonijiet, kemm lokali kif ukoll internazzjonali, fuq l-ewfonju, fosthom mat-trombunista Ian S. Davies u mal-ewfonista internazzjonali Steven Mead.

Mro Grech kien għalliem f’diversi każini lokali, u preżentement huwa s-Surmast Direttur u għalliem tar-ram mas-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema ġewwa l-Imġarr, Surmast Direttur u għalliem tar-ram ġewwa l-Każin San Ġużepp u l-Banda De Rohan ta’ Ħaż-Żebbuġ u l-Assistent Direttur u għalliem tar-ram mal-Banda Beland taż-Żejtun. Hu ġie maħtur ukoll bħala għalliem mas-Soċjetà Santa Katarina V. M. taż-Żurrieq, San Ġużepp ta’ Ħal Għaxaq, kif ukoll mas-Soċjetà San Pawl – Banda Konti Ruġġieru tar-Rabat.

Huwa għalliem tal-ICT u l-mużika fil-Kulleġġ ta’ Stella Maris, il-Gżira. Mro Grech huwa miżżewweġ lil Katya u għandhom żewġt itfal, Matthias u Ema.

Mauro Spiteri

Mauro Spiteri beda l-istudju mużikali tiegħu bl-althorn taħt id-direzzjoni tas-Surmast Ray Sciberras. Dan kien il-bidu sabiex jitħajjar ikompli l-istudju tiegħu b’iktar impenn, u għalhekk studja t-teorija, l-armonija, l-istorja, il-kuntrapunt u l-arranġamenti mal-istess Surmast, u l-istudju bl-istrument mas-Surmast Pawlu Borg. Kiseb id-diplomi ALCM u A.Mus.LCM rispettivament.

Ipparteċipa u daqq f’seminars taħt id-direzzjoni ta’ Ian Davies, trumbunista u lecturer professjonali. Jieħu sehem f’ħafna kunċerti ma’ baned Maltin u Għawdxin u ta s-sehem tiegħu fl-attivitajiet marbuta mal-memorji tal-Eks Presidenti tar-Repubblika Guido De Marco u Anton Buttigieg. Huwa daqq ma’ kwartett għal diversi snin fi swali u knejjes prominenti f’pajjiżna, fosthom fil-proġett ta’ restawr tal-knisja St Catherine of Italy fil-Belt Valletta u fil-proġett ta’ restawr tal-orgni tal-knisja tal-Balluta.

F’Ottubru tal-2009 ħa l-kariga ta’ surmast direttur mal-Għaqda Soċjali u Mużikali Kristu Sultan – Banda Paola, liema kariga għadu jokkupa sal-lum il-ġurnata. Ilu jgħallem mal-Għaqda Korali Orkestrali Marija Bambina tal-Mellieħa sa mill-2010 u f’Jannar tas-sena 2016 ingħata l-kariga ta’ assistent surmast mal-Banda tagħna.

Ikkompona diversi marċi brijużi u f’Ġunju tal-2009 kellu x-xogħol orkestrali Antifona tal-Madonna jiġi esegwit għall-ewwel darba fl-okkażjoni tal-festa tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija f’Burmarrad.

Huwa jaħdem bħala Head of Operations & HR ma’ kumpanija privata tal-IT. Huwa miżżewweġ lil Violet u għandhom żewġt itfal, Giosue u Martina, u jgħixu n-Naxxar.

Christopher Tanti

Christopher Tanti beda jitgħallem il-pjanu fl-età ta’ seba’ snin għand Ms Stefania Vella. Illum il-ġurnata wasal sal-livell ta’ Grade 8 u bix-xewqa li jagħmel l-ewwel diploma fil-prattika tal-pjanu. Mal-istess għalliema tal-mużika, Ms Stefania Vella, hu għamel sat-tmien livell (Grade 8) fit-teorija tal-mużika. Ta’ tnax-il sena ġie avviċinat minn Mro Ugo Buhagiar biex jibda jitgħallem strument tar-ram fl-iskola fejn kien jattendi (St Margaret College, Verdala Secondary). Hu beda jistudja l-althorn u maż-żmien qaleb għall-ewfonju għax ma kienx iħossu komdu. Meta spiċċa l-iskola sekondarja ta’ sittax-il sena reġa’ bidel l-istrument u beda jitgħallem il-baxx (it-tuba). Minn dak iż-żmien ’l hawn baqa’ jdoqq il-baxx, u llum il-ġurnata rnexxielu jġib seba’ livelli fil-prattika fuq l-istrument. Qed jaspira li jġib l-aħħar livell fil-prattika ta’ dan l-istrument kif ukoll xi diplomi wkoll. Wara l-iskola sekondarja studja l-Livell Avvanzat fil-mużika fil-Giovanni Curmi Higher Secondary, in-Naxxar. Wara daħal l-Università ta’ Malta u kiseb degree fil-mużika – B.A. (Hons) Music – fejn speċjalizza l-iktar fit-teorija u l-kompożizzjoni. Kompla l-istudju tiegħu u bħalissa qiegħed fl-aħħar ftit xhur biex jikseb Masters fl-edukazzjoni tal-mużika – MTL (Music).

Christopher Tanti beda jgħallem it-teorija tal-mużika fi ħdan l-għaqda tagħna f’Awwissu 2017. F’Diċembru tas-sena 2018 inħatar ukoll assistent surmast.

Waqt l-ewwel safra tal-Banda Marija Mtellgħa s-Sema tal-Imġarr, f’Diċembru 2018 f’Mathi, hu kellu l-opportunità li jidderieġi banda għall-ewwel darba. Hu kien idderieġa l-banda Mġarrija waqt li daqqet ix-xogħol tiegħu stess La Filarmonica di Mġarr a Mathi.

Charlie Pace

Charlie Pace, iben Francis u Georgina, twieled is-Siġġiewi fit-3 ta’ Ottubru 1964.

Il-kbir fost erba’ aħwa, Charlie hu miżżewweġ lil Frances née Farrugia u għandu tifla.

Charlie beda jdoqq il-klarinett mal-Banda San Nikola meta kellu 10 snin. Hu tħarreġ taħt is-Surmast Karmenu Vella, surmast magħruf ferm f’Malta, l-iktar għat-tagħlim, għax minn taħtu ħarġu bosta mużiċisti u surmastrijiet.

Charlie ilu jgħallem lill-allievi fi ħdan il-Banda San Nikola tas-Siġġiewi sa mill-1986. Fis-sena 1992 hu ngħaqad mal-Banda Queen Victoria taż-Żurrieq bħala għalliem tal-istrumenti tal-qasba, u għadu jgħallem sal-lum. Fl-2017 hu beda wkoll jgħallem fi ħdan il-Banda Lourdes tal-Qrendi. Fis-sena 2018 hu beda wkoll jgħallem lill-allievi mas-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema tal-Imġarr. Tul il-karriera tiegħu hu għamel 12-il sena jgħallem mal-Banda Żejtun (2006-2018).

Bħala mużiċista Charlie jdoqq ma’ ħafna baned. Waħda mill-isbaħ esperjenzi li daqq fihom kienet f’Como, l-Italja fis-sena 2007, mal-banda nazzjonali taż-żgħażagħ tal-Ewropa.

Bla ebda dubju meta ssemmi lil Charlie Pace mill-ewwel iġġib quddiem għajnejk il-klarinett. Dan l-istrument hu ferm għal qalbu.

Andrea Cassar

Andrea Cassar beda l-edukazzjoni mużikali tiegħu ġewwa l-Għaqda Mużikali San Pio X ta’ Ħal Lija fil-flawt, u aktar tard l-ottavin, fl-età ta’ ħames snin. Andrea llum il-ġurnata temm il-kors ta’ għalliem tal-Primarja – B.Ed. (Primary) Hons – u huwa għalliem tar-raba’ sena ġewwa l-iskola primarja ta’ Santa Venera, fil-Kulleġġ Santa Tereża.

Fl-2017 Andrea Cassar inħatar surmast direttur tal-Kor u Orkestra Tabor ġewwa l-parroċċa ta’ Ħal Lija, fejn beda jikkomponi diversi quddisiet u antifoni għad-diversi ħtiġijiet liturġiċi. Huwa wkoll assistent surmast mal-Banda San Pio X ta’ Ħal Lija, assistent direttur mużikali mal-Banda La Vittoria tal-Mellieħa, għalliem tat-teorija ġewwa l-Għaqda Mużikali San Ġużepp ta’ Ħal Għaxaq, għalliem tal-flawt u t-teorija fl-Għaqda Mużikali Vittoria tan-Naxxar, għalliem tat-teorija ġewwa l-Għaqda Mużikali San Leonardu ta’ Ħal Kirkop, imexxi sessjonijiet ta’ mużika primarja għat-tfal ‘KATUBINI’ ġewwa l-Każin tal-Banda Santa Katarina taż-Żurrieq, għalliem tat-teorija u l-flawt fl-iskola The Lodge f’Ħal Qormi, u resident conductor tal-Malta Wind Orchestra. Andrea jmexxi wkoll is-sessjonijiet Music Buzz ġewwa din is-soċjetà mużikali.

F’dawn l-aħħar sentejn Andrea ħadem fuq diversi proġetti għall-V18 mat-Tikka Banda, biex jippromwovi l-baned Maltin u l-letteratura Maltija bi skript oriġinali u divertenti. Il-proġett kien jismu ĠAĦAN18.

Riċentement Andrea daħal ukoll fix-xena tal-mużika Maltija permezz tal-għanja Kull Deni Ħudu b’Ġid, għax huwa l-awtur u l-kompożitur tagħha. Din l-għanja kienet waħda mill-finalisti fil-festival tal-Għanja tal-Poplu taż-Żgħażagħ fl-2019.