No comments yet

Kondoljanzi

Il-President u l-membri tal-kumitat Eżekuttiv jixtiequ jwasslu l-kondoljanzi lill-familja tan-Nutar Tony Abela. In-Nutar Abela kien President Onorarju  u Benefattur taa-Soċjetà.

Agħtiħ O Mulej il-mistrieħ ta’Dejjem.