Awguri f’Jum l-Omm

Kumitat Eżekuttiv tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema tal-Imġarr jixtiequ jawguraw l-isbaħ xewqat lill-ommijiet kollha f’dan il-jum tant speċjali għalihom. Nitolbu lill-Patruna tagħna Santa Marija biex iżżomm ideja fuqhom illum u dejjem.

Aqra aktar

L-Għid it-Tajjeb

Il-President u l-membri tal-Kumitat Eżekuttiv jixtiequ jawguraw l-Għid it-Tajjeb lil kulħadd. Nieħdu din l-okkażjoni biex inħeġġukom tibqgħu ġewwa u ssegwu id-direttvi maħruġa mill-Awtoritajiet. Stay Safe.#Għid il-Kbir #2020#Covid-19#stay safe#stay home

Aqra aktar

Stqarrija dwar il-festa titulari ta’ Santa Marija 2020.

B’dispjaċier inħabbru li fuq deċizzjoni tal-Awtoritajiet il-festa ta’ din is-sena ġiet mħassra. Jekk sal-jum tal-festa inkunu ħlisna mill-pandemija tal-COVID-19,dakinhar nagħmlu pelegrinaġġ ta’ talb bl-istatwa ta’ Ommna Marija u quddiesa fil-knisja. F’dawn il-mumenti l-importanti hi s-saħħa tagħna lkoll, nilħqu niċċelebraw festi flimkien. Jekk ma jinqala xejn dak li kellna maħsub għal...

Aqra aktar

Tagħlim tal-banda mid-dar

Minħabba s-sitwazzjoni li ninsabu fiha u peress li ħadd ma jaf kemm se nibqgħu hekk, ġie deċiez li t-tagħlim tal-prattika jibda jsir permess tat-teknoloġija. B’hekk mill-bieraħ is-Surmast Direttur Tancred Grech kompla l-lezzjonijiet lill-allievi u bandisti tagħna. Ta’ min ifakkar li s-soċjetà tagħna permess tal-proġett finanzjat mill-SIS is-sena li għaddiet kienet...

Aqra aktar

Sospensjoni tal-lezzjpnijiet

Il-Kumitat Eżekuttiv jixtieq javża li minħabba s-sitwazzjoni preżenti tal-emerġenza tal-pandemija tal-COVID 19 se nwaqqfu l-lezzjonijiet kollha tal-prattika u tejorija tal-mużika b’effett immedjat. Inżommukom aġġornati. Nappellaw lil kulħadd jieħu ħsieb saħħtu u josserva d-direzzjonijiet maħruġa mill-awtoritajiet. Nitolbu lil Santa Marija prottettura tagħna l-Imġarin biex tgħinna u tieqaf magħna f’dawn il-jiem iebsa....

Aqra aktar